Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt de stichting alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.
Hoe gaat de stichting om met uw persoonsgegevens?
Wilt u een nieuwsbrief ontvangen? Of koopt u kaarten via onze website? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens de stichting gebruikt en waarvoor.
De stichting gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een nieuwsbrief teĀ  ontvangen? Dan gebruikt de stichting uw gegevens alleen om u die nieuwsbrief toe te sturen en dus niet voor andere doeleinden.
Bewaren persoonsgegevens
De stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.
Social Media/Externe platforms
De stichting gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij maken echter ook gebruik van social media op externe platforms, zoals Twitter en WhatsApp. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk. Stichting PeelPodium heeft geen toegang tot andere systemen. Daarom kan de stichting geen informatie opzoeken op basis van uw persoonsgegevens.
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).